Web Application

Web Application

WEB APPLICATION คืออะไร?

Web Application คือ แหล่งนำเสนอข้อมูลและสื่อต่างๆ เช่น ภาพ เสียง และ เนื้อหา เพื่อนำเสนอรายละเอียด สินค้า และบริการที่ตนเองมีอยู่ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการให้ความรู้ และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันระหว่างองค์กร หน่วยงาน และลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ทำไมต้องมี เว็บไซต์ ?

Web Application ประโยชน์ของเว็บไซต์มีดังนี้

 • เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง
 • เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • มีอีเมลล์ในการติดต่อลูกค้าเพื่อความเป็นสากลและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • คุณสามารถซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถโฆษณาบริษัทฯหรือองค์กรให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท
 • ช่วยให้คุณขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ทำไมต้องทำ เว็บไซต์ กับเรา?

 • เราสามารถพัฒนาเว็บใส่ได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสำกับธุรกิจและการใช้งาน
 • เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี
 • เรามีความใส่ใจและเข้าใจลูกค้า
 • เราพร้อมจะให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเพื่อความมั่นใจ
 • เราให้ความสำคัญเรื่องเวลา
 • ฯลฯ