PACKAGE

PACKAGE

แพ็กเกจของเรา


Basic
15,000฿
ออกแบบหน้าแรกตามคอนเซ็ปต์ธุรกิจลูกค้า
แก้ไขดีไซน์ 2 ครั้ง
แบนเนอร์ในเว็บไซต์ 3 ภาพ
เนื้อหาหน้าแรก 5 โซน
ลงข้อมูลสินค้า 5 ชิ้น
ลงข่าว/บทความ 5 รายการ
ลงรูปภาพในอัลบั้ม 20 ภาพ
Deluxe
25,000฿
ออกแบบหน้าแรกตามคอนเซ็ปต์ธุรกิจลูกค้า
แก้ไขดีไซน์ 2 ครั้ง
แบนเนอร์ในเว็บไซต์ 5 ภาพ
แบนเนอร์สไลด์ 5 ภาพ
เนื้อหาหน้าแรก 7 โซน
ลงข้อมูลในเว็บ 15 เพจ
ลงข้อมูลสินค้า 50 ชิ้น
ลงข่าว/บทความ 15 รายการ
ลงรูปภาพในอัลบั้ม 100 ภาพ
Eleance
39,000฿
ออกแบบหน้าแรกตามคอนเซ็ปต์ธุรกิจลูกค้า
แก้ไขดีไซน์ 5 ครั้ง
แบนเนอร์ในเว็บไซต์ 7 ภาพ
แบนเนอร์สไลด์ 5 ภาพ
เนื้อหาหน้าแรก 7 โซน
ลงข้อมูลในเว็บ 30 เพจ
ลงข้อมูลสินค้า 100 ชิ้น
ลงข่าว/บทความ 20 รายการ
ลงรูปภาพในอัลบั้ม 120 ภาพ
บริการเสริม SEO Suggestion

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา