Mobile Application

Mobile Application

APPLICATION คืออะไร?

Application คือ โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ ios และ Android จึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น

ประเภทของ APPLICATION มีอะไรบ้าง?

  • Native – ภาษาที่ทางผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นคนจัดมาให้ (Android – Java, iOS – ObjC/Swift, Windows Phone – C#)
  • Hybrid – ทำโดยใช้ HTML5 CSS Javascript มีการเชื่อมต่อกับ Runtime เพื่อเรียกคำสั่งบางอย่างที่ HTML5 ทำไม่ได้ เช่น PhoneGap, Kendo หรือการนำเว็บไปแปะบนเว็บนั้นเอง
  • Native Cross Platform หรือการใช้ภาษาอื่นที่คอมไพล์เป็น Native – เขียนด้วยภาษาที่ทำขึ้นมาเอง แต่สุดท้ายคอมไพล์ออกมาเป็น Native ซึ่งประเภทนี้ก็แบ่งออกเป็นสองแบบอีกคือประเภทที่เขียนทีเดียวรันได้ทุกแพลตฟอร์ม (Write Once Run Anywhere) เช่น Marmalade, Unity3D, libgdx ฯลฯ
  • พวกที่แชร์โค้ดกันระหว่างแพลตฟอร์มได้ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งต้องเขียนแยกกันไปตามแต่ละ Platform (Code Sharing) เช่น Xamarin

ทำไมต้องทำ Application กับเรา?

  • เราสามารถพัฒนา Application ได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสำกับธุรกิจและการใช้งาน
  • เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
  • เรามีความใส่ใจและเข้าใจลูกค้า
  • เราพร้อมจะให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเพื่อความมั่นใจ
  • เราให้ความสำคัญเรื่องเวลา
  • ฯลฯ