MOBILE

APPLICATION

APPLICATION คืออะไร?

Application คือ โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ ios และ Android จึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น

WEB SITE

ประเภทของ APPLICATION มีอะไรบ้าง?

 • Native - ภาษาที่ทางผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นคนจัดมาให้ (Android - Java, iOS - ObjC/Swift, Windows Phone - C#)
 • Hybrid - ทำโดยใช้ HTML5 CSS Javascript มีการเชื่อมต่อกับ Runtime เพื่อเรียกคำสั่งบางอย่างที่ HTML5 ทำไม่ได้ เช่น PhoneGap, Kendo หรือการนำเว็บไปแปะบนเว็บนั้นเอง
 • Native Cross Platform หรือการใช้ภาษาอื่นที่คอมไพล์เป็น Native - เขียนด้วยภาษาที่ทำขึ้นมาเอง แต่สุดท้ายคอมไพล์ออกมาเป็น Native ซึ่งประเภทนี้ก็แบ่งออกเป็นสองแบบอีกคือ
  • ประเภทที่เขียนทีเดียวรันได้ทุกแพลตฟอร์ม (Write Once Run Anywhere) เช่น Marmalade, Unity3D, libgdx ฯลฯ
  • พวกที่แชร์โค้ดกันระหว่างแพลตฟอร์มได้ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งต้องเขียนแยกกันไปตามแต่ละ Platform (Code Sharing) เช่น Xamarin

ทำไมต้องทำ Application กับเรา?

 • เราสามารถพัฒนา Application ได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสำกับธุรกิจและการใช้งาน
 • เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี
 • เรามีความใส่ใจและเข้าใจลูกค้า
 • เราพร้อมจะให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเพื่อความมั่นใจ
 • เราให้ความสำคัญเรื่องเวลา
 • ฯลฯ